Zagadki

Rozwiązanie zagadki nr 3 – maj

Fotografia przedstawia pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego.

Wyniki konkursu za maj w zakładce: WYNIKI

Zagadka nr 3 – maj

To już ostatnia zagadka w tym roku szkolnym.

Rozpoznajcie postać z pomnika znajdującego się na zdjęciu.

Podajcie:

 • imię, nazwisko, funkcję/tytuł,
 • epokę,
 • krótką informację o postaci i jej zasługach.

Termin: do 26 maja (piątek)

zagadka3_3

Rozwiązanie zagadki nr 2 – maj

Fotografia przedstawia budynek Szkoły Podchorążych w Warszawie (Podchorążówka).

Szkoła Podchorążych w Warszawie – wyższa szkoła wojskowa powstała 28 lipca 1815 roku w Warszawie. Jej siedziba mieściła się w Wielkiej Oficynie w Łazienkach Królewskich w Ujazdowie. Szkoła została założona z polecenia księcia Konstantego (brata cara Aleksandra I). Ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie przez uczniów Szkoły Podchorążych powstania listopadowego przejściem przez most Sobieskiego i szturmem na Belweder wieczorem 29 listopada 1830 r. Dzisiaj jest tam muzeum.

Wyniki konkursu za maj w zakładce: WYNIKI

Zagadka nr 2 – maj

Rozpoznajcie budynek przedstawiony na zdjęciu.

Podajcie:

 • jego dwie nazwy,
 • gdzie się dokładnie znajduje,
 • rok budowy,
 • z czyjej inicjatywy powstał,
 • z jakim wydarzeniem historycznym jest związany,
 • co obecnie się tam znajduje.

Termin: do 19 maja (piątek)

zagadka51

Rozwiązanie zagadki nr 1 – maj

Fotografie przedstawiają następujące bydgoskie parki:

 1. Park im. Kazimierza Wielkiego
 2. Park im. Jana Kochanowskiego
 3. Park Ludowy im. Wincentego Witosa

Wyniki konkursu za maj w zakładce: WYNIKI

Zagadka nr 1 – maj

Rozpoznajcie 3 bydgoskie parki.

Podajcie:

a) ich nazwy (oraz informacje na temat patronów parków),
b) dzielnice, w jakich się znajdują,
c) powierzchnię,
d) datę założenia,
e) ciekawostki historyczne,
f) pomniki/tablice na ich terenie.

Na wyniki czekam do 12 maja.

Park 1:
park1

Park 2:
park2

Park 3:
park3

Terminy zagadek na maj

Zagadki w maju będą ogłaszane:

 1. 7 maja – termin odpowiedzi do 12 maja
 2. 14 maja – termin odpowiedzi do 19 maja
 3. 21 maja – termin odpowiedzi do 26 maja

Rozwiązanie zagadki nr 3 – kwiecień

Teksty opisują następujące postacie historyczne:

A – Emilia Plater

B – Bolesław II Szczodry (Śmiały)

C – Jan Henryk Dąbrowski

D – Irena Sendlerowa

E – Henryk I Brodaty

F – Tadeusz Nowakowski

Wyniki konkursu za kwiecień w zakładce: WYNIKI

Zagadka nr 3 – kwiecień

Tym razem przed Wami zagadki słowne

Ustalcie  o kim mowa i podajcie kilka dodatkowych informacji o tych postaciach.

A –  bohaterka narodowa Polski, Litwy i Białorusi; kapitan Wojska Polskiego, walczyła na czele kosynierów w powstaniu.

B – książę i król Polski, skazał na śmierć biskupa, przez co musiał opuścić kraj; zmarł na Węgrzech.

 C – uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, inicjator powstania wielkopolskiego 1806 roku, senator-wojewoda Królestwa Polskiego w 1815, generał jazdy armii Królestwa Polskiego w 1815.

D – pielęgniarka, działaczka społeczna, w czasie II wojny światowej członkini Rady Pomocy Żydom, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata

E – syn Bolesława I Wysokiego, mąż Jadwigi Śląskiej, ojciec Konrada Kędzierzawego.

F – papieski reporter; redaktor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, w 1996 r. w bydgoskim kościele Świętych Polskich Braci Męczenników otwarto Izbę Pamięci poświęconą tej postaci.

Termin: do 28 kwietnia

Rozwiązanie zagadki nr 2 – kwiecień

Fotografia przedstawia zamek Dunajec w Niedzicy.

Wyniki konkursu za kwiecień w zakładce: WYNIKI

Zagadka historyczna nr 2 – kwiecień 2017r

Rozpoznajcie budowlę przedstawioną na fotografii.

Podajcie kilka informacji o jej historii, położeniu i krótko opiszcie legendę z nią związaną.

zagadka4_2

Termin: do 11 kwietnia (wtorek).

Rozwiązanie zagadki nr 1 – kwiecień

Przedstawiona na ilustracji ulica to ul. Zaułek.

Łącznik nazywany był „Mostem westchnień”.

Nazwa ta przylgnęła do niego w czasach, gdy łączył ze sobą gmachu sądu, który mieścił się w obecnym budynku biblioteki na rynku z siedzibą policji i jednocześnie aresztu usytuowanym na ulicy Długiej. Przeprowadzanie więźniów ulicami było skomplikowane i niebezpieczne, więc zbudowano ten łącznik. Łącznikiem doprowadzano aresztantów na rozprawy bez ryzyka ich ucieczki. W drodze z aresztu do sądu mieli oni wzdychać, wspominając swoje zbrodnie. Obecnie zarówno łącznik jak i obydwa połączone przez niego budynki należą do Biblioteki Miejskiej. Pierwotne przeznaczenie łącznika zostało już prawie zapomniane, bo pod koniec XIX wieku wzniesiono nową siedzibę sądu w innym miejscu.

UWAGA!

Zadanie w zagadce nr 1 w kwietniu brzmiało:

„Rozpoznajcie bydgoską ulicę na starej fotografii.
Ustalcie nazwę ulicy oraz podajcie i wyjaśnijcie nazwę widocznego na zdjęciu łącznika”.

Wszyscy dobrze rozpoznali ulicę, ale niestety kilka osób niedokładnie przeczytało polecenie i nadesłało niepełne odpowiedzi (brak nazwy łącznika, brak wyjaśnienia nazwy łącznika – skąd ta nazwa się wywodzi).

W związku z tym przedłużam czas do wtorku 4 kwietnia – jest to czas dla osób, które w tabeli mają wpisany znak „?” na uzupełnienie brakującego elementu odpowiedzi.

Terminy kolejnych zagadek:

 • Zagadka nr 2 pojawi się 4 kwietnia. Na przesłanie odpowiedzi będziecie mieli czas do 11 kwietnia.
 • Później będzie przerwa świąteczna.
 • Zagadkę nr 3 w kwietniu będziecie mogli rozwiązywać w terminie od 23 kwietnia do 28 kwietnia.

Zagadka historyczna nr 1 – kwiecień 2017r

Rozpoznajcie bydgoską ulicę na starej fotografii.
Ustalcie nazwę ulicy oraz podajcie i wyjaśnijcie nazwę widocznego na zdjęciu łącznika.

3_3

Termin: do 1 kwietnia (sobota)

Rozwiązanie zagadki nr 3 – marzec

Tym razem zadanie było nieco trudniejsze, ale poradziliście sobie z nim świetnie.

Pary, które były przedstawione na portretach:

1 i 6 Jan III Sobieski i Maria Kazimiera (Marysieńka)
5 i 2 Stefan Batory i Anna Jagiellonka
3 i 4 Zygmunt I Stary i Bona Sforza

Wyniki konkursu za marzec w zakładce: WYNIKI

Zagadka historyczna nr 3 – marzec 2017

Rozpoznaj postaci historyczne na portretach i połącz je w pary.

Podaj o każdej postaci krótką informację.

Na Wasze odpowiedzi czekam do 24 marca (piątek)!

3zagadka

Rozwiązanie zagadki nr 2 – marzec

Zdjęcie przedstawiało Kaplicę Zygmuntowską na Wawelu (zwaną także Kaplicą Wniebowzięcia NP Marii oraz św. Barbary). Zbudowaną w latach 1519-1531, poświęconą w 1533. Uznaną za perłę polskiego renesansu. Wewnątrz znajduje się nagrobek Zygmunta Starego, Zygmunta II Augusta i Anny Jagiellonki.

Wyniki konkursu za marzec w zakładce: WYNIKI

Zagadka historyczna nr 2 – marzec 2017

zagadka 3_2

Rozpoznaj budowlę przedstawioną na zdjęciu i napisz:

 • gdzie się znajduje,
 • kiedy została zbudowana,
 • w jakim  stylu architektonicznym ją zbudowano,
 • z jakimi postaciami historycznymi jest związana.

Na Wasze odpowiedzi czekam do 17 marca (piątek)!

Rozwiązanie zagadki nr 1 – marzec

Pomnik przedstawiał króla Prus Fryderyka II, usytuowany był na Starym Rynku w Bydgoszczy w latach 1862-1919 i 1941-1945. Fryderyk II zasłużył się Bydgoszczy budową Kanału Bydgoskiego.

Wyniki konkursu za marzec w zakładce: WYNIKI

Zagadka historyczna nr 1 – marzec 2017

Ten pomnik kiedyś znajdował się w naszym mieście….

zagadka_marzec_1

Ustalcie, kogo przedstawia, gdzie był usytuowany i  kiedy.

Podajcie też  kilka informacji historycznych o postaci i okolicznościach, dlaczego ta osoba miała swój pomnik w Bydgoszczy.

Na Wasze odpowiedzi czekam do 10 marca (piątek)!

Rozwiązanie zagadki nr 3 – luty

Ostatnia zagadka w lutym rozwiązana!

Zapewne spostrzegawcze osoby zauważyły na II piętrze szkoły, że postać z zagadki została pokazana (na innym zdjęciu!) w gablocie  poświęconej obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Na zdjęciu była Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Sanitariuszka i łączniczka V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Po wojnie działała w antykomunistycznym podziemiu.    Została skazana przez ówczesne władze i zastrzelona w 1946 roku w gdańskim więzieniu, miała niespełna 18 lat.

Wyniki konkursu za luty w zakładce: WYNIKI

Za poprawne odpowiedzi i dodatkowo zebrane informacje (w lutym):

 • aż 15 osób otrzymuje oceny celujące,
 • 1 osoba ocenę bardzo dobrą,
 • 7 osób otrzymało „+”.

Przed Wami trzy zagadki w marcu!

Zagadka historyczna nr 3 – luty 2017r

zagadka3

Przed Wami ostatnia zagadka w lutym.

Rozpoznajcie postać ze zdjęcia i podajcie o niej kilka informacji.

Termin: do 3 marca(piątek)

Rozwiązanie zagadki nr 2

Poprawna odpowiedź:

Na zdjęciu przedstawiono ruiny palatium i kaplicy znajdujące się na Ostrowie Lednickim. Jest to prawdopodobne miejsce chrztu Mieszka I (chrztu Polski).

Wyniki konkursu w zakładce: WYNIKI

Zagadka historyczna nr 2 – luty 2017r

zag_luty_2

Ustalcie miejsce, w którym znajduje się przedstawiony na zdjęciu obiekt oraz podajcie z jakim wydarzeniem z historii Polski jest związany.

Termin: do 24 lutego (piątek)

Zagadka nr 1 rozwiązana!

Poprawna odpowiedź:

Przedstawiony na zdjęciu herb Bydgoszczy umieszczony jest nad wejściem do budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4.

Nie mieliście żadnego problemu z rozwiązaniem tej zagadki!
Cieszę się, że aż 20 uczniów włączyło się do zabawy z zagadkami historycznymi!
Wszyscy udzieliliście prawidłowej odpowiedzi i otrzymujecie pierwszego „+”
(nazwiska uczniów w zakładce: WYNIKI).

800px-klasztor_klarysek_0732

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4

 A już 19 lutego kolejna zagadka historyczna, tym razem z kategorii: historia Polski!

Zagadka historyczna nr 1 – luty 2017r

Podajcie na jakim budynku i przy jakiej ulicy znajduje się przedstawiony na zdjęciu obiekt.

Termin: do 17 lutego (piątek)

zagadka1