Regulamin

Regulamin – „Zagadki historyczne” 

  • Zagadki historyczne będą zamieszczane na blogu i na tablicy historycznej na II piętrze.
  • W każdym miesiącu (w II semestrze będzie to: luty, marzec, kwiecień, maj) pojawią się trzy zagadki w kategoriach:

– historia Bydgoszczy
– historia Polski
– sławni Polacy/bydgoszczanie

  • Zagadki będą zazwyczaj ilustrowane zdjęciem.
  • Rozwiązanie zagadki (podanie wymaganych informacji) możecie przesyłać na adres: sp61historia@gmail.com   lub przekazywać osobiście nauczycielowi.
  • Należy przestrzegać określonych terminów.
  • Za rozwiązanie każdej zagadki w danym miesiącu uczeń otrzymuje +, który jest zapisywany w tabeli wyników.
  • Podsumowanie wyników następuje pod koniec każdego miesiąca.
  • Uczeń, który w danym miesiącu odgadnie wszystkie trzy zagadki otrzymuje cząstkową ocenę celującą z historii,
    za odgadniecie dwóch zagadek otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za jedną zagadkę otrzymuje +.