Regulamin 2017/2018

Regulamin 2017/2018   depositphotos_123779774-stock-photo-kid-boy-with-question-mark

„Zagadki historyczne”

Zagadki historyczne będą zamieszczane na blogu i na tablicy historycznej na II piętrze.

  • W każdym miesiącu pojawią się po dwie zagadki w następujących  kategoriach:

– Bitwy i dowódcy
– Zamki i inne budowle

  • W I semestrze będą to: październik, listopad, grudzień, styczeń
  • Pierwsza zagadka pojawi się do dnia 5 każdego miesiąca i na jej rozwiązanie będziecie mieli czas do dnia 15 każdego miesiąca.
  • Drugą zagadkę będę ogłaszała do dnia 20 każdego miesiąca, a rozwiązania będziecie przekazywać do dnia 30/31 każdego miesiąca.
  • Zagadki mogą być ilustrowane zdjęciem.
  • Rozwiązanie zagadki (podanie wymaganych informacji) możecie przesyłać na adres: sp61historia@gmail.com lub przekazywać osobiście nauczycielowi.
  • Należy przestrzegać określonych terminów.
  • Podsumowanie wyników następuje po zakończeniu każdego miesiąca.
  • Uczeń, który w danym miesiącu odgadnie prawidłowo i wyczerpująco dwie zagadki otrzymuje cząstkową ocenę celującą z historii, za odgadniecie jednej zagadki otrzymuje ocenę bardzo dobrą.